Accepted liblivemedia-dmo 2:2014.05.27-dmo1 (source i386)

Top Page

Reply to this message
Author: Christian Marillat
Date:  
To: dmo-changes
Subject: Accepted liblivemedia-dmo 2:2014.05.27-dmo1 (source i386)
Format: 1.8
Date: Sat, 07 Jun 2014 11:20:14 +0200
Source: liblivemedia-dmo
Binary: liblivemedia-dev libbasicusageenvironment0 libgroupsock1 liblivemedia32 libusageenvironment1 livemedia-utils
Architecture: source i386
Version: 2:2014.05.27-dmo1
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Christian Marillat <marillat@???>
Changed-By: Christian Marillat <marillat@???>
Description:
libbasicusageenvironment0 - multimedia RTSP streaming library (BasicUsageEnvironment class)
libgroupsock1 - multimedia RTSP streaming library (network interfaces and sockets
liblivemedia-dev - multimedia RTSP streaming library
liblivemedia32 - multimedia RTSP streaming library
libusageenvironment1 - multimedia RTSP streaming library (UsageEnvironment classes)
livemedia-utils - multimedia RTSP streaming tools
Changes:
liblivemedia-dmo (2:2014.05.27-dmo1) unstable; urgency=medium
.
* New upstream release.
* New library soname liblivemedia33 --> liblivemedia32 (Yes, seems strange).
Checksums-Sha1:
980e01f7f53f6654d370aad4c2083fdbf7cc22ad 1491 liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.dsc
639aa8b567617c9907e6468b50d5977304fdc872 624281 liblivemedia-dmo_2014.05.27.orig.tar.gz
c16d298fd88cb8a2dfa2ae72b2883cbe6fc3b631 102363 liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.diff.gz
1335aef3e7d748aaedeeeb8f2ac271ba38cfaa10 597972 liblivemedia-dev_2014.05.27-dmo1_i386.deb
2cd5d866c8c638645d2bd53e6ba9e83cdffb6202 106948 libbasicusageenvironment0_2014.05.27-dmo1_i386.deb
059b8fccf25d4b6c50ba8b00290317a283551547 112568 libgroupsock1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
d363d6fd9a3ee50948734c22b6ec3aa762d1aeb0 390820 liblivemedia32_2014.05.27-dmo1_i386.deb
7cade140f654cb651ead8930111bba01c3c7a5e7 97046 libusageenvironment1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
441ab7eabedea16a3538d1853315dbb5b153a5b0 154242 livemedia-utils_2014.05.27-dmo1_i386.deb
Checksums-Sha256:
028869cb197bd4d9bac7a1135b66f89a8eec1d3744efcbfed4aa5c14f7bc7817 1491 liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.dsc
7ca7f5f28907b942f721de5ecb4602f03df464b367a73a132d43eab3c21a74bd 624281 liblivemedia-dmo_2014.05.27.orig.tar.gz
1a12f75c4787354f767d90884cada2b8dd831e372c8d498499ceef6e7ef46595 102363 liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.diff.gz
8505d84dcd386da0456a4a7e61b5416b7b8e3614a6eabd2f5207fb80ebbf72e2 597972 liblivemedia-dev_2014.05.27-dmo1_i386.deb
de7e997b51644a8198c619d38daf9bc91b06c188d0c9b59277b2f55bfdf60ae0 106948 libbasicusageenvironment0_2014.05.27-dmo1_i386.deb
7c095de824f3cb45fb1c6059e59298b6f6f112e9fea1c352ca9be9c942af533d 112568 libgroupsock1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
99612e4084df1415f20a531f6c281f2bcf6a9cda53a9f2886b39c6a5acbea350 390820 liblivemedia32_2014.05.27-dmo1_i386.deb
c48ee3cf3f3d44a435f4cb24fa5b1ffd680537e557519616aa695e5aa9b47f21 97046 libusageenvironment1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
3a51a6e4c67ec07540e5f362112e73e2e3423e197081eff678c20965f1d595b2 154242 livemedia-utils_2014.05.27-dmo1_i386.deb
Files:
7981a6ce1d5b02726c2695d09441758a 597972 libdevel optional liblivemedia-dev_2014.05.27-dmo1_i386.deb
080aa9af0deaf6a715cf6c6fa32992d5 106948 libs optional libbasicusageenvironment0_2014.05.27-dmo1_i386.deb
c51dd3a3e273549f777b2070116fc440 112568 libs optional libgroupsock1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
d134e5d6ebf2cefb3dc811b975559c0f 390820 libs optional liblivemedia32_2014.05.27-dmo1_i386.deb
b8515bfce62851214b8b24b7f70ea498 97046 libs optional libusageenvironment1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
2aa36f40cf275df1be0b73e9fdf42d4c 154242 net optional livemedia-utils_2014.05.27-dmo1_i386.deb
eff9769e1b1206cc043120a0ed571025 1491 libs optional liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.dsc
a32f9ee216f1bb8252335cdb06ceec41 624281 libs optional liblivemedia-dmo_2014.05.27.orig.tar.gz
4c7fc9a2f08deb518b092c6e5f2dd558 102363 libs optional liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.diff.gzAccepted:
libbasicusageenvironment0_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/libbasicusageenvironment0_2014.05.27-dmo1_i386.deb
libgroupsock1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/libgroupsock1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
liblivemedia-dev_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/liblivemedia-dev_2014.05.27-dmo1_i386.deb
liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.diff.gz
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.diff.gz
liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.dsc
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/liblivemedia-dmo_2014.05.27-dmo1.dsc
liblivemedia-dmo_2014.05.27.orig.tar.gz
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/liblivemedia-dmo_2014.05.27.orig.tar.gz
liblivemedia32_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/liblivemedia32_2014.05.27-dmo1_i386.deb
libusageenvironment1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/libusageenvironment1_2014.05.27-dmo1_i386.deb
livemedia-utils_2014.05.27-dmo1_i386.deb
to pool/main/libl/liblivemedia-dmo/livemedia-utils_2014.05.27-dmo1_i386.deb